افسوس انسیه شاه حسینی برای خلق برخی صحنه ها در فیلم تنگه ابوقریب/ای کاش رنگ شهادت در فیلم بهرام توکلی پررنگ تر بود

درحال بارگذاري ....