دلیل فاصله‌ام از بازیگری، زندگی در خارج از کشور بود/آمده‌ام که برای همیشه در ایران بمانم

درحال بارگذاري ....