گفت و گو خارج از قاب «اخبار و عکس هنرمندان» با سعید آقاخانی پس از گرفتن سیمرغ کامبوزیاپرتوی/روحیه کمدی ام را از دست نمیدم

درحال بارگذاري ....